Voda Vrnjci

VRNJAČKA BANJA


TAJNA NAJSTARIJEG IZVORA

Vrnjačka Banja je najveće i najposećenije banjsko mesto u našoj zemlji. Poznata je po lekovitim vodama koje su posebno korisne za lečenja problema organa za varenje i dijabetesa. Jedan od izvora za koji se vezuju legende, a zove se Topla voda, poznat je nadaleko. A činjenica da su mitovi i priče odoleli sudu vremena, dokaz su da je Voda Vrnjci istinski posebna. Ovaj izvor se danas smatra najstarijim u ovom kraju.

RIMLJANI U BANJI

Arheolški nalazi: uređen izvor mineralne vode, bazen za kupanje kao i mnoštvo kovanog novca sa likovima rimskih imperatora, koji je iz kultnih motiva ostavljan u lekoviti izvor, svedoče da su stari Rimljani na ovom mestu izgradili svoje terme. Ovde su na oporavak i lečenje mahom dolazili legionari kao i romanizovana plemenska aristrokratija starosedelaca! Ne znamo da li su Rimljani, kao mi danas, za sreću bacali novčiće u vodu, ali su dubok trag sigurno ostavlili!

ETIMOLOGIJA

Sloveni su još u srednjem veku znali za lekovitost ovih voda. A ime sela Vrnjci, po kome je Voda Vrnjci dobila ime, potiče od jednog starog zanata koji se zvao vrnjčanje. Tako se u srednjevekovonoj Srbiji zvala izrada kožnih kaiševa i remenja od kojih su pletenjem izrađivani gornji delovi tadašnje narodne obuće slične današnjim opancima.

DOBA TURAKA

Nekoliko legendi govore o tome da su krajem svoje vladavine Turci znali za lekovitost voda i izvora i da su ih kao takve koristili. Znajući za lekovite voda i kupatila, Turci su redovno globili narod koji je posedovao ta pririodna blaga. Ljudi su zato te izvore zatrpavali i čuvali tajnu o njima i posle odlaska Turaka, plašeći se novih nameta!

POSLE TURAKA

Ponovno otkriće mineralne vode u novije vreme vezuje se za vrnjačkog paroha Hadži Jeftimija Popovića. Legenda kaže da je na poziv svog prijatelja, Hadži Jefte, na osvećenje vrnjačkog hrama Presvete Bogorodice zaprežnim kolima, krenuo preosvećeni vladika žički Janićije. Kako je put kroz Novo Selo bio loš, jedan vladičin konj je skoro lipsao, pa mu je Hadži Jefta poslao svog zdravog ata, da ga iz izvuče nevolje. Ovaj bolesnog konja pusti da slobodno luta, nemajući srca da ga ubije. Posle nekog vremena, počne u narodu da kruži priča o lepom vrancu kog viđaju u okolini. Ugledavši ga jednom i prepoznavši svog konja, Hadži Jefta ga je pratio i video kako pije na jednom od izvora mineralnu vodu. Kad je otkrio tajnu njegovog ozdravljenja, počeo je i on da pije i koristi vodu sa istog izvora.

HEMIJSKA ANALIZA IZ 1835!

Prvi pisani radovi o vrnjačkim mineralnim vodama sreću se još u radovima barona Žigmunda Herdera iz 1835. godine. On je dao izvanredno visoku ocenu kvaliteta za ove mineralne vode i uporedio ih sa čuvenom mineralnom vodom Karlovih Vari!

Na inicijativu Pavla Mutavdžića, tadašnjeg okružnog načelnika u Kruševcu, 1868. godine je obrazovano „Osnovatelno – fundatorsko društvo kisele vruće vode u Vrnjcima” kao akcionarsko društvo za uređenje Banje i eksploataciju mineralne vode. Beogradski apotekar Dilber je 1876. godine nosio vodu sa Rimskog izvora u Vrnjačkoj Banji i prodavao je u Beogradu.

prirodna
0%
zdrava
0%
sveža
0%
kalorija
0%
reciklaža
0%

Portfolio proizvoda

Pogledajte naš bogati asortiman proizvoda

BLAGO GAZIRANA
Blago gazirana mineralna voda

GAZIRANA
Gazirana mineralna voda

NEGAZIRANA
Negazirana mineralna voda

ELEMENT
Premium negazirana mineralna voda

NAPICI
Osvežavajući bezalkoholni napici

BLOG

Pratite naša dešavanja

U našem blogu možete saznati sve vezano za dešavanja, promocije, i novosti našeg brenda i naših partnera.