Voda Vrnjci

POLITIKA IMS

Politika integrisanog sistema upravljanja

Ovom politikom menadžment „Voda Vrnjci“ a.d. se obavezuje na ispunjenje zahteva, potreba i očekivanja svakog pojedinačnog kupca i težnju da bude lider na domaćem tržištu prirodne mineralne vode i osvežavajućih bezalkoholnih pića, da gradi dugoročne partnerske odnosa sa kupcima i kontinualno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 22000:2018, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 radi stalnog napredka organizacije uz svesnost za odgovornost kako rukovodstva svih nivoa tako i svih zaposlenih. Osnovna načela naše politike su:

• zadovoljstvo naših korisnika proizvoda „Voda Vrnjci“ a.d., kao i ostalih zainteresovanih strana, vlasnika, zaposlenih, dobavljača i lokalne zajednice u kojoj delujemo, nastojimo ostvariti kroz primenu standarda sistema menadžmenta i usklađivanje svojih obaveza sa zakonskom regulativom, standardima i drugim dokumentima koja se odnose na njeno poslovanje

• stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda, bezbednosti proizvoda, sistema menadžmenta životnom sredinom i sistema bezbednosti i zdravlja na radu i unapređenje sadržano u svim delovima poslovanja i poslovnim procesima u okviru punjenja prirodne mineralne vode i proizvodnje osvežavajućih bezalkoholnih pića.

• da uspostavljamo i razvijamo partnerske odnose sa svojim isporučiocima čime ostvarujemo optimalan obostrani interes.

• odgovornost prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima sa naglaskom na zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlja ljudi, poštovanju zakona, propisa i standarda, otvorenost prema javnosti, pravo na pristup informacijama i etičnost u poslovanju.

• podsticanjem stručnog usavršavanja kroz interne i eksterne edukacije ostvarujemo visok nivo stručnosti i kompetentnosti rukovodstva i zaposlenih.

• očuvanje znanja organizacije i prenošenje zaposlenima svih relevantnih informacija, znanja i obuka koje imaju uticaja na kvalitet i bezbedniost proizvoda, životnu sredinu i bezbednost na radu

• stvaranje i razvoj atmosfere negovanja međuljudskih odnosa, da su svi zaposleni učesnici u ostvarenju cilja i da je svaki zaposleni lider u svojoj oblasti delovanja.

• prepoznavanje rizika po poslovanje organizacije i sprovođenje proaktivnih akcija za smanjenje njihovog uticaja na organizaciju.

• posvećenost zaštiti životne sredine uz primenu svih mera za prevenciju zagađenja i racionalno korišćenje prirodnih resursa.

• osiguranje bezbednih I zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja zaposlenih.

Ova Politika je dostupna zainteresovanoj javnosti i obaveza je menadžmenta da sa njom upozna sve zaposlene u „Voda Vrnjci“ a.d. i da je sprovodi.

Vrnjačka Banja
10.06.2021. god.

Generalni direktor
Dragana Mijatović

prirodna
0%
zdrava
0%
sveža
0%
kalorija
0%
reciklaža
0%

Portfolio proizvoda

Pogledajte naš bogati asortiman proizvoda

BLAGO GAZIRANA
Blago gazirana mineralna voda

GAZIRANA
Gazirana mineralna voda

NEGAZIRANA
Negazirana mineralna voda

ELEMENT
Premium negazirana mineralna voda

BLOG

Pratite naša dešavanja

U našem blogu možete saznati sve vezano za dešavanja, promocije, i novosti našeg brenda i naših partnera.