KARNEVAL VB

KARNEVAL VB
Od osnivanja moderne banje u Vrnjcima koje se vezuje za 1868. godinu meštani su pridavali veliki značaj balovima, maskenbalima, kermesima…
Ovaj duh se zadržao i do današnjih dana.
Datum osnivanja (14. jul) prve turističke organizacije na balkanu (Osnovatelno fundatorsko društvo kiselo vruće vode u Vrnjcima) uzet je kao povod da se danas ustanovi manifestacija pod nazivom „Vrnjački Karneval“.
Koja voda bi mogla da bude zvanična voda Karnevala, ako ne ona koja je potekla iz same zemlje po kojoj korača karnevalska povorka – Voda Vrnjci.
(20.jul 2022.)